chuyen-nha-tai-cam-pha

Chuyển nhà tại Cẩm Phả

Hình ảnh: Đồ đạc gia đình được tập kết để đóng gói chuyển đến nhà mới