chuyen-nha-cam-pha-quang-ninh

Chuyển nhà Cẩm Phả, Quảng Ninh

Hình ảnh: Đội ngũ chuyển nhà 24h Cẩm Phả thi công chuyển tại Đường Thanh Niên.